fbpx

Privacybeleid

Privacy Statement Health Planner

SGM Consultancy verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens SGM Consultancy wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Health Planner (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van Health Planner en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Health Planner?
Health Planner verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten / producten. Ook slaan wij historie op, bijvoorbeeld wanneer je wijzigingen doorvoert in je account. Deze gegevens bewaren wij om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan SGM Consultancy, kan SGM Consultancy aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten / producten. Afhankelijk van de diensten / producten die je bij ons afneemt, bewaart SGM Consultancy verkeers- en locatiegegevens.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
Health Planner verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account en de financiële administratieve afhandeling. Ook heeft SGM Consultancy gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het activeren van een account wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Health Planner slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Health Planner maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers
Health Planner maakt gebruik van systemen (hosting) of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.. Deze partijen zijn gecertificeerd conform Europese privacy regelgeving of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Binnen de diensten en producten van SGM Consultancy worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van SGM Consultancy, zien wij u ook als klant van de overige producten of diensten die behoren tot SGM Consultancy. SGM Consultancy verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Health Planner of SGM Consultancy het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Health Planner of SGM Consultancy onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Health Planner gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt SGM Consultancy vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van de bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via jouw persoonlijke gebruikersprofiel binnen Health Planner. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@sgmconsultancy.com om van je rechten gebruik te maken.

Beveiliging
Health Planner heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten / producten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Health Planner schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Onze klanten dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door onze geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@sgmconsultancy.com.

Wijziging van Privacy Statement
SGM Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement van Health Planner.

April, 2020

Dit is het Privacy Statement van Health Planner (SGM CONSULTANCY), statutair gevestigd te Huissen, kantoorhoudende te (6851 CZ) Huissen, stadswal 63, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wil je gebeld worden?

Onze werktijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Na sluitingstijd

Mail ons: info@sgmconsultancy.com

Wil je meer informatie over de prijzen & mogelijkheden?